Ewangelia

 

 

 

Przeczytajcie tekst Ewangelii przeznaczony na dzisiejszą niedzielę,

zastanówcie się nad pytaniami i porozmawiajcie ze sobą.

Małżeńskie drogi w Ewangelii. Co tydzień w niedzielę.

15 maja 2022. V Niedziela Wielkanocna

 J 13, 31-33a. 34-35

Przykazanie nowe daję wam

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.

Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

 Co mogą usłyszeć małżonkowie, czytając tę Ewangelię:

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus mówi do pozostałych uczniów, że właśnie teraz został otoczony przez Boga chwałą. Daje im też nowe przykazanie – aby tak się wzajemnie miłowali, jak On ich umiłował. Stare przykazanie, aby kochać bliźniego jak siebie samego, dla uczniów Jezusa jest niewystarczające.

Moja miłość do żony/męża to nie tylko moja prywatna sprawa. To także przywilej i obowiązek dawania świadectwa, że jestem uczniem/uczennicą Jezusa. Jak to rozumiem w codzienności?

W jakich sytuacjach rozpoznaję miłość Jezusa do mnie?